EMPEX Holding s.r.o.

Firmu tvoří zkušení pracovníci, kteří získali bohaté zkušenosti v předchozích letech ve stavebních inženýrských organizacích. Veškeré práce tak jsme schopni zajistit v termínech a kvalitě požadované objednatelem. Vlastní výrobní část reprezentují tři samostatná střediska pod vedením zkušených stavbyvedoucích, mistrů a techniků. Firma disponuje komplexním vybavením malé a střední mechanizace potřebné k realizaci staveb. S tímto lidským potenciálem, technickým a mechanizačním vybavením jsme schopni realizovat prakticky jakoukoli stavbu v termínech a kvalitě požadovaných zákazníkem.

HISTORIE FIRMY

SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Při realizaci zakázek spolupracujeme s vybranými firmami při zajišťování speciálních subdodávek, které se na stavbě vyskytují. Tento okruh subdodavatelských firem se po několika stavbách ustálil a naše firma je tak schopna již při nabídkovém řízení předkládat nabídky, které vycházejí z perfektních podkladů a znalostí dané zakázky. Rovněž jsme schopni z těchto důvodů poskytnout dlouhé záruční lhůty na komplexní dodávky v trvání 60 měsíců.

NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE

Z realizovaných staveb uvádíme zejména ty, které rozhodující mírou charakterizují celkový profil firmy.

Máte nějaký dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat.